Hlavná stránka

Prijímacie konanie do I. ročníka v šk. r. 2015/2016
UCHÁDZAČI NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA!
Po zápise sa uvoľnili miesta! Písomným odvolaním voči
rozhodnutiu sa môžete uchádzať o prijatie na štúdium.
Ďalšie informácie: Mgr. Brychtová 02/63 82 34 02
  
Stravné lístky na máj sa budú predávať
v piatok 22. mája 2015 od 11.30 h do 12.45 h v školskej jedálni.
 
Uplatnenie absolventov SPŠE Hálova na trhu práce
Viac   
  
Medzinárodné mobility našich študentov
Viac   
 
Chceš získať odborné zručnosti a skúsenosti priamo od odborníkov z praxe?
"Praktická škola elektrotechniky" ti to umožní.
 
Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky