Hlavná stránka

"Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" - beseda s
Katarínou Brychtovou sa uskutoční v pondelok 27. 10. 2014
o 9.30 h v školskej knižnici - viac
 
  Máme otvorené dvere!
   Príď aj Ty na deň otvorených dverí SPŠE Hálova 
   12. novembra 2014 od 9.00 h do 17.00 h!
   Program
 
 
 
Výsledky externých meraní potvrdzujú kvalitu SPŠE Hálova
 

Back to school

Dňa 27. októbra 2014 sa v SPŠE Hálova v rámci programu Európskej únie „Späť do školy“
(Back to school) uskutoční prednáška a beseda so študentami, ktorú bude viesť Andrea Matušáková.
 
Program už druhý rok organizuje Zastúpenie Európskej komisie v jednotlivých členských krajinách EÚ a jeho cieľom je priblížiť Európsku úniu študentom stredných škôl.

 

Andrea Matušáková je absolventkou SPŠE Hálova a v súčasnosti pracuje ako komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike.

 

Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky
Viac   

v pondelok 27. 10. 2014 o 9.30 h v školskej knižnici