Hlavná stránka

Prijímacie skúšky do I. ročníka štúdia
v školskom roku 2016/2017 v odbore
2675 M elektrotechnika sa konajú
v I. termíne v pondelok 9. mája 2016,
v II. termíne vo štvrtok 12. mája 2016
v čase od 8.00 do 11.00 h.
 
Pozvánky na prijímacie skúšky s podrobnými
informáciami odošleme všetkým prihláseným
uchádzačom o štúdium 2. mája 2016.
V rovnakom termíne odošleme aj rozhodnutia
o prijatí žiakom, ktorí splnili podmienky na prijatie
bez prijímacích skúšok.
 
 
Vážení rodičia a priatelia SPŠE Hálova!
Darujte 2 % z vašich daní OZ Rodičia škole, prispejete tým
k modernizácii a zvýšeniu úrovne kvality školy. Ďakujeme vám!
 
Stravné lístky na máj sa budú predávať v pondelok
2. mája 2016 od 11.30 h do 12.45 h v školskej jedálni.
 

  Súťaž s firmou ESET

V spolupráci s firmou ESET, tvorcom antivírusových, antispyware a bezpečnostných riešení sme vytvorili krátky dotazník. Ak ho do konca mája 2016 vyplníte, môžete vyhrať ESET Smart Security, komplexný balík pre internetovú bezpečnosť pre Windows, alebo nový telefón Huawei Honor 6+v záverečnom zlosovaní.