Hlavná stránka

Chcete škole venovať 2% z vašich daní?
Ak sa rozhodnete touto formou pomôcť našej škole,
nižšie nájdete podrobný návod, ako postupovať.
 
Stravné lístky na máj sa budú predávať
v pondelok 4. mája 2015 od 11.30 h do 12.45 h v školskej jedálni.
 
Prijímacie konanie
 

V školskom roku 2015/2016 otvárame  4 triedy I. ročníka
v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika v oblastiach
prípravy počítačové systémy a multimediálna technika.

Prijímacie skúšky 2675 M elektrotechnika sa uskutočnia
11. mája 2015 (1. termín) a 14. mája 2015 (2. termín).
Kritériá prijatia
 
Uplatnenie absolventov SPŠE Hálova na trhu práce
Viac   
 
Si deviatak a plánuješ študovať na SPŠE Hálova?
Naša PRÍPRAVKA je určená práve pre Teba!
 
 
Medzinárodné mobility našich študentov
Viac   
 
Chceš získať odborné zručnosti a skúsenosti priamo od odborníkov z praxe?
"Praktická škola elektrotechniky" ti to umožní.
 
Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky