Hlavná stránka

Máme otvorené dvere!
Príď aj Ty na deň otvorených dverí SPŠE Hálova 
12. novembra 2014 od 9.00 h do 17.00 h!
 
 
Výsledky externých meraní potvrdzujú kvalitu SPŠE Hálova
 

Back to school

Dňa 27. októbra 2014 sa v SPŠE Hálova v rámci programu Európskej únie „Späť do školy“
(Back to school) uskutoční prednáška a beseda so študentami, ktorú bude viesť Andrea Matušáková.
 
Program už druhý rok organizuje Zastúpenie Európskej komisie v jednotlivých členských krajinách EÚ a jeho cieľom je priblížiť Európsku úniu študentom stredných škôl.

 

Andrea Matušáková je absolventkou SPŠE Hálova a v súčasnosti pracuje ako komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike.

 

Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky
Viac