Hlavná stránka

Výsledky externých meraní potvrdzujú kvalitu SPŠE Hálova

 

Opravné skúšky za školský rok 2013/2014 sa uskutočnia
26. augusta 2014 od 8.00 h. - harmonogram
Konzultácie k opravným skúškam z matematiky sa uskutočnia
21., 22. a 25. augusta 2014 od 9.00 h do 12.00 h.

 

Informácie pre študentov I. ročníka v školskom roku 2014/2015
Viac   
 
Stravné lístky si môžu študenti všetkých ročníkov kúpiť
v utorok 2. septembra 2014 od 11.00 h do 12.00 h v školskej jedálni.
Obedy sa začnú študentom vydávať od 3. septembra 2014.

 

Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky
Aj v školskom roku 2014/2015 otvárame 1. ročník externého pomaturitného štúdia