Hlavná stránka

Si deviatak a plánuješ študovať na SPŚE Hálova?
Naša PRÍPRAVKA je určená práve pre Teba!
 
 
Chceš získať odborné zručnosti a skúsenosti od odborníkov z praxe?
"Praktická škola elektrotechniky" ti to umožní.
Záväznú prihlášku odovzdaj na sekretariáte do 19. 12. 2014.
 
 
Výsledky externých meraní potvrdzujú kvalitu SPŠE Hálova
  
Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky