Hlavná stránka

Stravné lístky na október sa budú predávať
v pondelok 22. septembra 2014 od 11.30 h do 12.45 h v školskej jedálni.
 
Rodičovské združenie
sa uskutoční v stredu 24. septembra 2014:
od 16.00 h zasadnutie Rady rodičov v zborovni,
od 17.00 h triedne aktívy rodičovského združenia v kmeňových učebniach.
 
 
Výsledky externých meraní potvrdzujú kvalitu SPŠE Hálova

   

Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky
Aj v školskom roku 2014/2015 otvárame 1. ročník externého pomaturitného štúdia
v študijnom odbore 2675 N elektrotechnika v oblasti prípravy „počítačové systémy“.
Úvodné stretnutie externých študentov 1. a 2. ročníka
sa uskutoční
8. septembra 2014 o 14.30 h v učebni strojníctva. 
Viac