Hlavná stránka

Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne
sa uskutočnia v utorok 9. septembra 2014 od 8.00 h v SPŠE Hálova. 
Overovanie elektrotechnickej spôsobilosti (paragraf 21)  sa uskutoční
v stredu 10. septembra 2014 o 15.00 h v učebni strojníctva.
Treba priniesť kópiu maturitného vysvedčenia a 50,- €.
 
 
Výsledky externých meraní potvrdzujú kvalitu SPŠE Hálova

 

Informácie pre študentov I. ročníka v školskom roku 2014/2015
Viac   
 
Stravné lístky sa budú predávať 
v pondelok 8. septembra 2014 od 11.30 h do 12.45 h v školskej jedálni.
 
 
Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky
Aj v školskom roku 2014/2015 otvárame 1. ročník externého pomaturitného štúdia
v študijnom odbore 2675 N elektrotechnika v oblasti prípravy „počítačové systémy“.
Úvodné stretnutie externých študentov 1. a 2. ročníka
sa uskutoční
8. septembra 2014 o 14.30 h v učebni strojníctva. 
Viac