Hlavná stránka

Stravné lístky na september sa budú predávať v pondelok
5. septembra 2016 v čase obeda a v utorok 6. septembra 2016
od 11.30 h do 12.45 h v školskej jedálni.
 
Počas letných prázdnin poskytuje sekretariát školy
služby v pracovných dňoch od 7.00 h do 12.00 h.
 
Opravné a komisionálne skúšky - 24. - 26. 08. 2016
 
Aktivácia ISIC/EURO<26 pre dopravu
 
 
Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky