Hlavná stránka

 
Stravné lístky na február sa budú predávať 
v utorok 16. februára 2016 od 11.30 h do 12.45 h
v školskej jedálni.
 
Príprava na prijímacie skúšky a štúdium na SPŠE Hálova 
začína už 8. februára 2016!
 
Pomaturitné štúdium elektrotechniky a informatiky