Späť na hlavnú stránkuAutori:

Velemir Chlebnikov

Vladimír Vladimirovič Majakovskij

Filippo Tommaso Marinetti

Stanislav Kostka Neumann

Prvá polovica 20. storočia

Futurizmus bol avantgardný umelecký smer prvých desaťročí 20. storočia najmä v literatúre, výtvarnom umení, architektonickom a hudobnom umení.

Pre tento smer je charakteristické odmietanie všetkých dovtedy platných kultúrnych a umeleckých hodnôt. Tým sa futurizmus stal hnutím, ktoré odmietalo akúkoľvek tradíciu.

Jeho cieľom bolo ukázať modernú uponáhľanú a rušnú dobu, ktorú nekritizoval, ale ktorá sa mu nepáčila. Častým námetom bola technika. Z toho vyplynula snaha o rýchlosť, ktorá sa dosahovala jednak skratkovitosťou a jednak premenlivosťou básnického rytmu.

Futurizmus bol veľmi nacionálny, schvaľoval vojnu, ktorú považoval za jediný možný spôsob ako očistiť svet od jeho nešvárov (t.j. všetkého starého).

Bol populárny predovšetkým v Taliansku a Rusku.

Aby bolo možné ešte viac zdôrazniť rýchlosť, vytvorili futuristi teóriu oslobodených slov, to znamená, že slová (alebo len hlásky) vo vete, alebo vo verši boli vytrhnuté z kontextu a skladané bez ohľadu na ich logické väzby a syntaktické pravidlá.

O fututrizme sa dá povedať, že jeho myšlienky (predovšetkým dynamika a dôraz na mladosť) prežívajú v literatúre dodnes v sci-fi literatúre (cyberpunk).

Krok späť